Alle hersentumor informatie

          

Algemeen stappenplan bij een glioom diagnose.

Hieronder een schematische weergave van het stappenplan zoals dat voor de meeste laaggradige en hooggradige hersentumoren door het team van professionele hulpverleners gevolgd wordt. Natuurlijk is elke patient uniek en kan een behandelplan daarom hiervan afwijken maar het geeft een goed inzicht in de belangrijkste keuzes die bij de behandeling gemaakt worden.

Stappenplan glioom behandeling

LGG = Laaggradig glioom
HGG = Hooggradig glioom
Watchfull waiting wordt in Nederland ook wel Wait and see genoemd

Bij vermoeden van een laaggradig glioom:

Keuze:

  • Operatie voor biopt of tumorresectie met biopt.  Deze laatste heeft altijd de voorkeur, omdat de risico's (bijv. bloedingen) voor een patiënt bij een biopt hoger zijn dan bij een craniotomie.
  • Waakzaam afwachten (Watchfull waiting), ofwel niet behandellen maar middels o.a. preriodieke MRI afwachten hoe de tumor zich ontwikkelt. Dit omdat bij behandeling de kwaliteit van leven de leidraad is, en een operatie of bestraling meer schade kan aanrichten dan de hersentumor op dat moment zelf doet.
  • Bestraling en/of chemotherapie komt steeds meer en meer voor. In navolging van de Amerikanen. Echter het is tot op heden nog steeds niet precies duidelijk wat de voordelen zijn ten opzicht van Watchfull waiting. Dit omdat de onderzoeken naar al dan niet bestralen en of chemotherapie niet met een controlegroep Watchfull waiting patienten is uitgevoerd.

Bij vermoeden van een hooggradig glioom:

Keuze:

  • Bijna altijd operatie voor tumorresectie met biopt of alleen biopt.  Hierbij moet een patiënt of naaste altijd goed beseffen dat er een keuze is. Een glioom is op een MRI vanwege het grillige patroon voor de radioloog / arts meestal goed te herkennen. De behandling hiervoor is altijd bestralen en chemotherapie. Daar veranderd een biopt niets aan. Een biopt kan echter wel schade maken vanwege de locatie waar de tumor bevindt. Men moet zich dat goed realiseren en samen met de arts overwegen of het verstandig is om de zekerheid middels weefsel biopt te verkrijgen, terwijl men met de periodieke MRI scan ook groei kan constateren binnen 3 maanden en dus de diagnose van een GBM4 kan bevestigen.
  • Bestraling
  • Chemotherapie
  • Combinatie van Bestraling en chemotherapie (na operatie)

Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It