Alle hersentumor informatie

          

Biopsie van een hersentumor

biopt hersentumor neurochirurgBij een hersentumor biopsie wordt een stukje weefsel van een hersenafwijking uit de hersenen weggenomen om onder een microscoop te bepalen om wat voor afwijking het precies gaat. Vaak wordt dit op initiatief van een neuroloog gedaan. De neurochirurg voert het biopt uit en de neuro-pathaloog onderzoekt in zijn laboratorium het daarbij verkregen weefsel voor een nauwkeurige diagnose.

Bij elke operatieve ingreep en zeker ook bij een biopsie voor het nemen van een biopt in de hersenen bestaat een risico op complicaties. De kans op complicaties hangt samen met de plaats en de grootte van de afwijking in het hoofd. Complicaties kunnen blijvende gevolgen hebben.

Mogelijke biopsie complicaties zijn:

 • verlammingen
 • spraakproblemen
 • bloeding
 • infectie
 • overlijden

De neurochirurg zal altijd vooraf een risico analyse doen en vervolgens met de patiënt de gehele operatie en de kans op complicaties voor uw specifieke situatie bespreken.

Opname voor een biopsie

Op de dag voor de hersenoperatie vindt een aantal voorbereidingen plaats:

 • De verpleegkundige meet uw polsslag, bloeddruk en temperatuur.
 • Mocht u vóór de opname nog geen pre-operatief onderzoek hebben gehad, dan vindt dat op de dag voor de operatie alsnog plaats.
 • Er zal bloed worden afgenomen.
 • Er wordt een MRI-scan gemaakt.
 • Het haar en de hoofdhuid van de patiënt moet goed gewassen worden met de shampoo van de verpleging, zodat de hoofdhuid goed gereinigd is voor de operatie.
 • De patiënt krijgt indien gewenst, in overleg met de anesthesioloog een slaaptablet voor een goede nachtrust.

De operatiedag

Voorafgaand aan de operatie vinden nog enkele voorbereidingen plaats:

 • Vanaf 24.00 uur ’s nachts bent u nuchter voor de operatie.
 • Vóór de operatie moet u zich douchen. Uw haar of hoofdhuid wast u nog een keer met de juiste shampoo. U mag geen deodorant of make-up gebruiken en dient u uw nagellak te verwijderen en sieraden af te doen.
 • Een uur voor de operatie krijgt u operatiekleding aan: een blauw/groen hemdje.
 • Tegelijkertijd krijgt u paracetamol en eventueel een rustgevend tabletje, als de anesthesioloog dat met u hebt afgesproken.
 • Een eventuele gebitsprothese, gehoorapparaat of bril doet u uit/af zodra u de rustgevende medicatie heeft ingenomen of als u weggebracht wordt.
 • Als u aan de beurt bent, brengen de verpleegkundigen van de afdeling u naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer (holding). Daar wordt u op de operatietafel geholpen en naar de operatiekamer gereden.
 • De anesthesieassistent sluit u aan op de hartbewaking (monitor). U krijgt een bloeddrukband om en een infuus in uw arm. Via het infuus worden narcosemiddelen ingespoten. Deze middelen werken zeer snel. U wordt volledig verdoofd en valt tijdelijk in een diepe slaap.

De operatie

Bij de biopsie wordt een boorgaatje in de schedel gemaakt en daardoorheen wordt een naald in de afwijking gebracht. Hier doorheen worden kleine stukjes weefsel weggenomen. Tijdens de operatie maakt de neurochirurg gebruik van neuronavigatie. Bij deze methode wordt voor de operatie een speciale MRI gemaakt. Tijdens de operatie wordt met camera’s vastgelegd waar de neurochirurg precies opereert. Deze beelden zijn gekoppeld aan de MRI-beelden. Zodoende is de neurochirurg nauwkeurig geïnformeerd over de plaats van de afwijking en de plaats waar hij opereert.

De operatie duurt ongeveer 30 minuten. De stukjes weggenomen weefsel worden door de patholoog onderzocht om de weefseldiagnose te stellen.
Na de operatie

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer (recovery). De recoveryverpleegkundige neemt contact op met uw contactpersoon om te vertellen dat de operatie achter de rug is. U ligt aan een monitor, zodat de verpleegkundige uw hartslag, ademhaling en bloeddruk kan controleren. Ook worden er regelmatig (neurologische) controles uitgevoerd: er wordt getest of en wanneer u de ogen opent, hoe de bewegingen zijn en hoe de spraak is.

U hebt een infuus en mogelijk een zuurstofslangetje. Op uw hoofd heeft u een wondje op de plaats waar het boorgaatje is gemaakt. Als u pijn heeft of misselijk bent, kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. Zij geeft u zo nodig medicijnen.

Op de verpleegafdeling

Als alle controles in orde zijn wordt u opgehaald door de verpleegkundigen van de verpleegafdeling. Ook op de afdeling worden de neurologische functies regelmatig beoordeeld. Als u niet misselijk bent, mag u weer eten en drinken. Het infuus wordt, afhankelijk van hoe u zich voelt, zo snel mogelijk verwijderd. Als u het lichamelijk aankunt, mag u uit bed. De eerste keer zal de verpleegkundige hierbij aanwezig zijn. De verpleegkundige belt uw contactpersoon, zodra u weer op de afdeling bent en overlegt wanneer u bezoek kunt ontvangen.

Voorbereiding op ontslag

In het algemeen mag u de dag na de operatie weer naar huis. De arts en verpleegkundige bespreken met u of u zich thuis voldoende kunt redden of dat hulp noodzakelijk is. Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij uw verzorging of bij het huishouden. Wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het aanvragen van thuiszorg dan wordt dit geregeld door de transferverpleegkundige.

De verpleegkundige bespreekt met u hoe laat u naar huis kunt. Voordat u naar huis gaat, heeft u nog een gesprek met een verpleegkundige: het ontslaggesprek. De verpleegkundige bespreekt dan met u de informatie uit de brochure Adviezen na een hoofdoperatie.

Uitslag weefselonderzoek en vervolg

De uitslag van het weefselonderzoek zorgt ervoor dat het soort tumor met zekerheid kan worden vastgesteld en dat deze ook op de juiste manier volgens de WHO hersentumor classificatie kan worden ingedeeld waarna de specialisten in het multi-disciplinaire overleg een voor de persoonlijke situatie van de patiënt zo optimaal mogelijk behandelplan kunnen opstellen.

Deze uitslag gaat van de patholoog naar de neuro(-onco)loog of neurochirurg die het met u zal bespreken. Deze is over het algemeen binnen tien dagen bekend. Het is altijd verstandig om iemand mee te nemen naar zo'n gesprek.

 


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It