Alle hersentumor informatie

          

Anatomie van de hersenen

3D hersenenAl het menselijk handelen begint en eindigt bij de hersenen. De hersenen vormen het centrum van het menselijke zenuwstelsel en daarmee van al het menselijke doen en laten. het coördineert elke waarneming en handeling. Alle signalen die een mens van buiten krijgt worden via de zenuwen en het ruggenmerg naar de hersenen geleid. Daar aangekomen worden ze waargenomen en verwerkt. Vanuit die hersenen gaan alle opdrachten via de zenuwbanen naar de rest van het lichaam. De hersenen hebben veel overeenkomsten met een mega computersysteem waarin alles gemeten, geregistreerd, verwerkt en aangestuurd wordt. Een hersentumor is daarbij een zeer ongewenste verstoring die al deze functionaliteiten in gevaar kan brengen. Voor een beter inzicht in de mogelijke gevolgen van hersentumoren is een goed begrip van de bouw en werking van de hersenen erg belangrijk. In dit artikel zullen we daar dieper op ingaan..

Hoe hoger een levend organisme ontwikkeld is, hoe belangrijker de verwerking van prikkels voor dat organisme wordt. Bij mensen en dieren gebeurt dat in de hersenen. Bij mensen gaat de functie van de hersenen nog een stuk verder dan bij de dieren. Mensen moeten prikkels, zoals bijvoorbeeld pijn, niet alleen zoals bij dieren voelen, de sensorische waarneming om een vluchtreactie als reflex op te roepen. Bij een mens is het zeker zo belangrijk dat al die prikkel ook nog begrepen worden. De mensen hersenen gaan verder door in dit voorbeeld bijvoorbeeld ook gelijk de vraag "waar komt de pijn vandaan?" te verwerken. Dit zodat de hersenen zich verder ontwikkelen en er van oorzaak en gevolg wordt geleerd. Maar maar ook dat de prikkel voor soortgenoten zichtbaar wordt (emoties: huilen), hoorbaar is (schreeuwen) en begrepen wordt bijvoorbeeld middels spraak, in dit voorbeeld bijvoorbeeld door een uitspraak: ‘Pas op, het vuur is heet!’.

Het zenuwstelsel is een uiterst fascineren complex systeem. Met zijn aan- en uitvoerende zenuwen, de speciale gebieden voor zaken als gevoel, beweging, emoties, taal en spraak. Daarnaast vormt het zenuwstelsel een netwerk dat al deze gebieden in het lichaam met elkaar verbind en laat samenwerken, hetgeen allemaal onder de al dan niet bewuste coördinatie van de hersenen gebeurt. De hersenen, die zelfs zaken als het kloppen van het hart aansturen zijn daarmee het belangrijkste orgaan binnen het menselijk lichaam. Het lichaam is gebouwd om die hersenen daarom zo goed mogelijk te beschermen. Fysiek zijn ze gepantserd door het eromheen gesloten keiharde schedel en de bloed-hersenbarrière beschermt de hersenen tegen gevaarlijke stoffen die door het bloed richting de hersenen zouden kunnen gaan.

Daarom is een verstoring van de hersenen door hersentumoren, zeker als daarbij sprake is van kanker, één van de gevaarlijkste en tevens ook één van de moeilijkste genezen ziektes en vormen van kanker.

Anatomie en functie van het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel is onderverdeeld in drie delen:

  • het centrale zenuwstelsel (CZS): grote hersenen, kleine hersenen en ruggenmerg
  • het perifere zenuwstelsel: zenuwen voor gevoel (sensibel) en beweging (motorisch) overal in het lichaam
    • het autonome zenuwstelsel: dat deel van het zenuwstelsel dat betrokken is bij een aantal automatische functies zoals spijsvertering, ademhaling, doorbloeding van de huid, zweten e.d.

Hersentumoren spelen zich vooral af in het centrale zenuwstelsel maar dat deel kan moeilijk los van de andere twee delen gezien worden omdat ze zo diep met elkaar verweven zijn en daarom zullen we ze hieronder alle drie verder bespreken.

 

 

 


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer