Alle hersentumor informatie

          

Cijfers aantal hersentumoren in Nederland

Uit gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie, het Intergraal Kankercentrum Nederland, blijkt dat er ieder jaar bij ongeveer 1500 mensen in Nederland een tumor wordt ontdekt die ontstaat in het centrale zenuwstelsel.

Aantal hersentumor diagnoses per jaar

Aantal hersentumor diagnoses man vrouw per jaar

Cijfers IKNL.
* 2020, onder voorbehoud (op 16 juni 2021).

Verhouding aantal hersentumoren bij mannen en vrouwen

In 2020 kregen 1437 mensen de diagnose van kwaadaardige primaire hersentumor. Dit waren 868 mannen en 569 vrouwen.

 Man vrouw verhouding hersentumor diagnose

 

Groei aatal hersentumoren in de afgelopen jaren.

Over de afgelopen jaren lijkt het aantal licht te groeien maar als daarbij de bevolkinsgroei en de betere en snellere diagnostiek wordt meegerekend is  het aantal vrij stabiel.

 

Aantal patienten met een hersentumor Glioom

Cijfers aantallen Glioblastoom hersentumoren Nederland Cijfers aantallen Astrocytoom hersentumoren Nederland Cijfers aantallen Oligodendroglioom hersentumoren Nederland Cijfers aantallen Mengglioom graad 2 3 hersentumoren Nederland Cijfers aantallen overige Glioom hersentumoren Nederland Cijfers aantallen klinisch verdacht Glioom hersentumoren Nederland

Meningeoomen

Sinds 1999 worden ook goedaardige hersentumoren van de hersenvliezen geregistreerd; het gaat daarbij eigenlijk steeds om een meningeoom.

Ongeveer 450 Nederlanders mensen krijgen per jaar een meningeoom. Tumoren die uitgaan van het ruggenmerg zijn relatief zeldzaam.

Bron: NKI (registratie januari 2018)

Hoe vaak komt het voor?

aantal hersentumor gliomen patienten nederland

bron: NKI

De incidentie van gliomen is in de loop van de tijd aanzienlijk toegenomen (Ho, 2014). De prognose voor patiënten verschilt sterk met het gedrag van de tumor. Van de patiënten met een laaggradig glioom is ruim 80% twee jaar na de diagnose nog in leven. Helaas licht dat voor hooggradige heel anders maar zie daarvoor de grafieken in de volgende paragraaf.

Over de afgelopen jaren gekeken krijgen jaarlijks ongeveer 1100 volwassen patiënten een Glioom diagnose. De incidentie is al jaren stabiel op 4,5 en ligt gestandaardiseerd voor de Europese bevolking rond 6 per 100.000 inwoners. Gliomen komen, zoals in bovenstaande grafiek te zien is, vaker voor bij mannen. Hoewel verschillende risicofactoren zijn onderzocht, heeft alleen therapeutische, ioniserende straling een duidelijke etiologische invloed. Met name degenen die als kind radiotherapie ondergingen, bijvoorbeeld vanwege leukemie, hebben een hogere kans op het ontwikkelen van een glioom.

hersentumoren gliomen per jaar

Bij het merendeel (70%) van patiënten met een glioom is sprake van een astrocytaire tumor. In ongeveer de helft van alle gevallen gaat het om een glioblastoom. Oligodendrogliomen en ependymomen maken tegen de 15 - 20% uit van het totale aantal. Bij een aanzienlijk deel van patiënten met een hersentumor blijft het subtype onbekend (grafiek 2.2). Dit betreft dan vooral patiënten die niet zijn geopereerd en bij wie weefseldiagnose achterwege is gelaten vanwege hun slechte conditie.

Gliomen groeien vaak uitgebreid in het omliggende hersenweefsel, wat adequate behandeling bemoeilijkt. Metastasering naar andere delen van het lichaam komt daarentegen niet voor. Afhankelijk van het tumortype en de tumorgraad krijgen vrijwel alle patiënten te maken met recidiefgroei na een eerste behandeling.

hooggradige gliomen per hersentumor soort

Aantal hersentumoren bij volwassenen naar gradatie

Aantal hersentumoren naar gradatie

Data bron grafiek: IKNL

 

Meer over hersentumor cijfers en statistieken

 


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It