Alle hersentumor informatie

          

Hersentumor cijfers - per leeftijd patiënt

Patiëntenpopulatie per leeftijd

Percentage hersentumor diagnoses per leeftijdsgroep

Percentage hersentumor diagnoses per leeftijdsgroep

Cijfers IKNL 2020, onder voorbehoud (op 16 juni 2021).

Aantal hersentumor diagnoses 2020* per leeftijdsgroep

Aantal hersentumor diagnoses man vrouw per leeftijdsgroep

Data IKNL. *voorlopige cijfers (16 juni 2021)

De meeste patiënten (70%) met een hooggradig glioom zijn 55 jaar of ouder, terwijl ruim 19% ouder was dan 75 jaar. Hooggradige gliomen komen in het algemeen vaker voor bij mannen (58%) dan bij vrouwen (42%), al lijkt de oudste patiëntengroep (>75 jaar) hierop een uitzondering te vormen (grafiek hieronder).

hersentumor patientenpopulatie

Glioblastomen vormen het merendeel van de hooggradige gliomen (68%), met een grotere proportie onder mannelijke (71%) dan onder vrouwelijke patiënten (64%) (zie tabel). Bij ruim een vijfde van de
patiënten met een hersentumor blijft het subtype onbekend. Deproportie is over de analyseperiode gelijk gebleven. Het gaat in het merendeel van deze gevallen (94%) om patiënten bij wie geen weefseldiagnose heeft plaatsgevonden.

verdeling subtypes hooggradige gliomen

 

Meningeomen

Meningeomen ontstaan vanuit de hersenvliezen en zijn naast gliomen de meest voorkomende maligniteit in de neuro-oncologie. In Nederland krijgen ongeveer 450 mensen per jaar deze diagnose. De Meningeomen beslaan tussen de 13-26% van alle primaire (symptomatische) hersentumoren. In tegenstelling tot gliomen zijn meningeomen vaak goedaardig van karakter. Bij 5-7% komt een ’atypische’ vorm voor die de neiging heeft om de hersenen in te groeien en om op meerdere plekken in de hersenvliezen terug te komen. In uitzonderlijke gevallen (1-2%) is er sprake van een echt kwaadaardige vorm.

Hersenmetastasen

Uitzaaiingen van kanker ergens anders in het lichaam (zoals bijvoorbeeld van longkanker, borstkanker, melanomen) naar de hersenen en naar het ruggenmerg worden niet geregistreerd. Het optreden van hersenmetastasen en metastasen naar het ruggenmerg is de meest voorkomende neurologische complicatie bij patiënten met solide tumoren, zoals bijvoorbeeld longkanker, borstkanker (mammacarcinoom) en melanoom. Ongeveer 10-30% van de patiënten die te maken krijgen met een gemetastaseerde, solide tumor ontwikkelen ook hersenmetastasen.

Zowel primaire hersentumoren als metastasen in de hersenen kunnen ernstige en invaliderende klachten veroorzaken en hebben daardoor een grote impact op het dagelijks functioneren van patiënten en hun naasten. Behandeling is dan ook vaak gericht op controle en behandeling van symptomen.

Sterfte aan tumor per leeftijdsgroep in 2019*

Aantal sterfte tumor centraal zenuwstelsel 2019

* Voorlopige cijfers van IKNL zoals bij hun bekend op 16 juni 2021
 

Tienjarige hersentumor overlevingscurve

Aantal jaren hersentumor overleving na diagnose 2011 2018

Bron IKNL. Gemeten tussen 2011 en 2018 over 9.682 tumoren.
 
NKR export chart 17 06 2021 08 07 38

Kinderen

Bij kinderen staat hersentumor na leukemie op de tweede plaats qua aantal. Echter daar leukemie al grote genezingskansen kent is het qua sterftecijfer daar wel de grootste vorm van kinderkanker. Van de circa 600 kinderen tussen 0 en 18 jaar die jaarlijks in Nederland een vorm van kanker krijgen is dat in circa 120 gevallen een hersentumor. Wanneer naar alle hersentumoren wordt gekeken, krijgt één op de 40.000 kinderen een hersentumor. Ten opzichte van alle hersentumoren in alle leeftijdcategorieën komt het in nog geen 8% bij patiënten onder de 18 jaar voor. Hersentumoren komen vaker voor bij jongens dan bij meisjes (1,45:1).

Tumor soorten bij kinderen

De jaarlijkse nieuwe gevallen van hersentumoren bij kinderen zijn grofweg als volgt te verdelen:

  • Laaggradige gliomen, circa 40 kinderen per jaar.
  • Hooggradige gliomen, circa 35 kinderen per jaar
  • Medulloblastoom, circa 20 kinderen per jaar
  • ependymoom, circa 10-15 kinderen per jaar
  • Kiemceltumor, circa 12-15 kinderen per jaar

Voor meer cijfers over hersenkanker bij kinderen verwijzen we (nu nog even) naar de twee spread-sheets van het IKNL

Kinderen (0-17 jaar)

  • incidentie naar leeftijdsgroep, morfologisch type en geslacht in 2016 >> download
  • leeftijdsspecifieke incidentie (per 1.000.000) van invasieve tumoren naar morfologisch type in de periode 2007-2016 >> download

Plaats hersentumoren bij sterfte cijfers kinderkanker

Kanker sterfte bij kinderen

totale sterfte kinderen kanker

Kinderkanker sterfte naar kanker type en locatie

cijfers sterfte kinderen aan kinderkanker per soort kanker

Nummer 1 en 2 van de kanker waar meeste kinderen aan sterven

cijfers sterfte hersentumor leukemie kanker

Percentage voorkomende hersentumor soorten bij kinderen

Hersentumoren soorten bij kinderen

 

Meer over hersentumor cijfers en statistieken

 


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It