Alle hersentumor informatie

          

Hersentumor sterfte cijfers

Hersentumor overleving na diagnose

Percentage hersentumor patienten na diagnose nog levend

 

NKR export chart 17 06 2021 07 37 20Bron grafiek: IKNL

Overzicht van het percentage overlevenden na 1 tot 5 jaar in de periode van 2001 tot 2020 bij patienten nadat er diagnose gesteld is.

Let op dat dit slechts cijfers zijn die een gemiddeld beeld over alle hersentumoren geeft. Deze cijfers zeggen nagenoeg niets over een individuele hersentumor prognose.

Wat deze grafiek wel laat zien is dat de overleving van patiente met een hersentumor in de laatste jaren een beetje verbeterd zijn. Over de hier genomen periode van 2001 tot 2015 is een verbetering in overleving te zien van ongeveer 7 % voor mensen met een hersentumor.

 

Percentage overleving in 3 jaar per gradatie

overleving hersentumor na gradatie per jaar na diagnose

Bron grafiek: IKNL

Deze grafiek toont de 3-jaarsoverleving van hersentumoren per stadium/graad.
  • Graad I en II: 1 jaar na de diagnose is 90% van de patiënten nog in leven. Na 3 jaar is dit 70%.
  • Graad III: 1 jaar na de diagnose is 65% van de patiënten nog in leven. Na 3 jaar is dit 32%.
  • Graad IV: 1 jaar na de diagnose is 43% van de patiënten nog in leven. Na 3 jaar is dit 8%.

 

Gliomen

Overleving, Hersentumor, Periode van diagnose (10 jaar)

cijfers overleving glioblastoom hersentumor

bron: NKI

De 2-jaarsoverleving van patiënten met een glioblastoom, de meest kwaadaardige variant, ligt slechts rond de 15%. Dankzij introductie van effectievere behandelingen is daar sinds 1992 wel verbetering in geboekt (Stupp, 2005)

Tumoren met WHO-graad 1 zijn in principe goedaardig. De overleving van tumoren met WHO-graad 2 is in de loop der tijd verbeterd: in de periode 2001-2011 steeg de 1-jaarsoverleving bijvoorbeeld van 79% naar 90%, en de 5-jaarsoverleving van 55% naar 70% (grafiek hieronder).

overleving laaggradigge gliomen

Hetzelfde geldt voor de overleving van hooggradige tumoren (WHO-graad 3 en 4), al is hier de overleving veel lager: de 1-jaarsoverleving steeg van 30% naar 40%, en de 3-jaarsoverleving van 9% naar 18% (grafiek hieronder). De 1-jaarsoverleving van het glioblastoom (WHO-graad 4) steeg van 24% naar 36%, en de 3-jaarsoverleving van 3% naar 6%.

overleving hooggradige gliomen

 

Patiëntenpopulatie

Percentage hersentumor diagnoses per leeftijdsgroep

Percentage hersentumor diagnoses per leeftijdsgroep

Cijfers IKNL 2020, onder voorbehoud (op 16 juni 2021).

Aantal hersentumor diagnoses 2020* per leeftijdsgroep

Aantal hersentumor diagnoses man vrouw per leeftijdsgroep

Data IKNL. *voorlopige cijfers (16 juni 2021)

De meeste patiënten (70%) met een hooggradig glioom zijn 55 jaar of ouder, terwijl ruim 19% ouder was dan 75 jaar. Hooggradige gliomen komen in het algemeen vaker voor bij mannen (58%) dan bij vrouwen (42%), al lijkt de oudste patiëntengroep (>75 jaar) hierop een uitzondering te vormen (grafiek hieronder).

hersentumor patientenpopulatie

Glioblastomen vormen het merendeel van de hooggradige gliomen (68%), met een grotere proportie onder mannelijke (71%) dan onder vrouwelijke patiënten (64%) (zie tabel). Bij ruim een vijfde van de
patiënten met een hersentumor blijft het subtype onbekend. Deproportie is over de analyseperiode gelijk gebleven. Het gaat in het merendeel van deze gevallen (94%) om patiënten bij wie geen weefseldiagnose heeft plaatsgevonden.

verdeling subtypes hooggradige gliomen

 

Meningeomen

Meningeomen ontstaan vanuit de hersenvliezen en zijn naast gliomen de meest voorkomende maligniteit in de neuro-oncologie. In Nederland krijgen onveveer 450 mensen per jaar deze diagnose. De Meningeomen beslaan tussen de 13-26% van alle primaire (symptomatische) hersentumoren. In tegenstelling tot gliomen zijn meningeomen veelal goedaardig van karakter. Bij 5-7% komt een ’atypische’ vorm voor die de neiging heeft om de hersenen in te groeien en om op meerdere plekken in de hersenvliezen terug te komen. In uitzonderlijke gevallen (1-2%) is er sprake van een echt kwaadaardige vorm.

Hersenmetastasen

Uitzaaiingen van kanker elders in het lichaam (zoals bijvoorbeeld van longkanker, borstkanker, melanomen) naar de hersenen en naar het ruggenmerg worden niet geregistreerd. Het optreden van hersenmetastasen en metastasen naar het ruggenmerg is de meest voorkomende neurologische complicatie bij patiënten met solide tumoren, zoals bijvoorbeeld longkanker, borstkanker (mammacarcinoom) en melanoom. Ongeveer 10-30% van de patiënten die te maken krijgen met een gemetastaseerde, solide tumor ontwikkelen ook hersenmetastasen.

Zowel primaire hersentumoren als metastasen in de hersenen kunnen ernstige en invaliderende klachten veroorzaken en hebben daardoor een grote impact op het dagelijks functioneren van patiënten en hun naasten. Behandeling is dan ook vaak gericht op controle en behandeling van symptomen.

Sterfte aan tumor per leeftijdsgroep in 2019*

Aantal sterfte tumor centraal zenuwstelsel 2019

* Voorlopige cijfers van IKNL zoals bij hun bekend op 16 juni 2021
 

Tien jarige hersentumor overlevingscurver

Aantal jaren hersentumor overleving na diagnose 2011 2018

Bron IKNL. Gemeten tussen 2011 en 2018 over 9.682 tumoren.
 
NKR export chart 17 06 2021 08 07 38

Meer over hersentumor cijfers en statistieken

 


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It