Alle hersentumor informatie

          

Leven als naaste van een hersentumor patiënt

hersentumor naasten partnerEen hersentumor diagnose heeft vooral ook een grote impact op het leven van de partner en andere naasten. Zij krijgen meestal ook heel veel extra te verstouwen, maar de aandacht gaat over het algemeen vooral naar de patiënt uit.

Hieronder vind je meer informatie over zaken die voor de naaste en verzorgende van een hersentumor van belang kunnen zijn:

Belang van zelfzorg

Het wordt op deze website op verschillende andere plaatsen ook al genoemd, maar we willen ook hier nog even extra benadrukken hoe belangrijk het is dat u als naaste ook goed voor uzelf zorgt.

Terechtkomen in een situatie waarin u moet zorgen voor uw ziek familielid overkomt u, daar kiest u niet voor. Het lijkt meestal vanzelfsprekend dat u zorgt voor uw zieke naaste. Vaak wordt echter vergeten  welke  inspanningen dit kan vragen. Het is een zorg, een bezorgdheid, die niet stopt en vaak 24 uur per dag blijft duren. Uw  leven als  naaste verandert grondig. U leeft  mee met uw ziek familielid, machteloos aan de zijlijn. U neemt taken op die u voordien niet deed. Als er sprake is van gedragsveranderingen is er de bijkomende moeilijkheid dat u uw zieke naaste zoals u hem kende (voor een deel) verliest. Dit brengt verdriet met zich mee. Daarnaast moet ook u leren omgaan met de beperkingen.

Eén van de eerste dingen die naasten/mantelzorgers opzij schuiven wanneer ze het moeilijk hebben zijn hun ontspannende activiteiten, hoewel ze deze dan juist het hardst nodig hebben. Als naaste moet u tijd voor uzelf blijven inbouwen om uw batterijen op te kunnen laden, zodat u kunt blijven functioneren en zorg kunt blijven bieden. Uiteraard kan er altijd een moment komen waarop de zorg voor uw zieke naaste toch te zwaar wordt.

Als naaste voelt u zich soms schuldig wanneer u tijd neemt voor uzelf. Niemand heeft er echter baat bij als u er onderdoor gaat. Blijf op zoek  gaan naar activiteiten die afleiding en ontspanning bieden. Zoek sociale contacten op als steun of als afleiding. Schakel extra hulp in voor de zorg voor uw zieke naaste. Zeker wanneer de zieke uw partner is, is het belangrijk in de eerste plaats ‘partner’ te kunnen zijn  in  plaats  van  alleen  ‘verzorger’. Schakel  hulp  in  voor  het  huishouden. Zoek zo nodig professionele psychologische ondersteuning.
Enerzijds om uw eigen angsten, gevoelens en gedachten een plaats te kunnen geven. Aan de andere kant om samen op zoek te gaan naar hoe jullie kunnen omgaan met de gedragsveranderingen die zich voordoen.

Omgaan met beperkingen en veranderingen van de hersentumor patiënt

Deze website is vooral ook bedoeld voor de naasten van een hersentumor patiënt. Via het menu en de zoekoptie is hierover veel informatie te vinden. Een aantal voorbeelden van artikelen met nuttige informatie voor partners en andere naasten van hersentumor patiënten zijn:

 


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It