Alle hersentumor informatie

          

Schenken aan hersentumor onderzoek bij overlijden

Veel mensen geven tijdens hun leven wel eens iets aan het goede doel. Ze doen iets in de collectebus of maken geld over naar aanleiding van een actie op de televisie.

Anderen hebben een band met een goed doel en steunen dat structureel. Steeds meer mensen besluiten daarnaast ook (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal dat ze hebben. Zo dragen ze ook na hun overlijden bij aan een betere wereld. Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.

Het Goede Doel voor hersentumor onderzoek

2 manieren

Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel:

1) Nalatenschap, het goede doel is erfgenaam

Als (mede)erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal een goed doel een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is het goede doel niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

Wilt u na overlijden een gift nalaten aan Stichting STOPhersentumoren.nl, dan dient u dat vast te leggen in uw testament. U bepaalt immers zelf wie uw erfgenaam is. Dat kunnen personen zijn. Maar u kunt ook een goed doel - zoals STOPhersentumoren - als (mede)erfgenaam benoemen of een legaat nalaten. Maakt u géén testament en heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Zijn die er niet, dan gaat alles naar de staat.

2) het goede doel krijgt een legaat

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij.

Ook een legaat aan een goed doel moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.

Wilt u een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten, dan heet dat een 'legaat'. De ontvanger van dat legaat heet 'legataris'. Deze is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis. Als Stichting STOPhersentumoren een legaat ontvangt, hoeft zij als goed doel door haar ANBI-status geen successierecht te betalen.

Executeur

Het is raadzaam in het testament een executeur te benoemen. Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap wettelijk vereffend worden. Een executeur (en alleen de executeur) kan verklaren dat de nalatenschap ruim positief is om alle schulden te voldoen. Door deze verklaring hoeft de nalatenschap niet wettelijk vereffend te worden wat veel extra werkzaamheden met zich meebrengt.  

Efficiënt

Het goede doel dat in een testament staat zal de nalatenschap zo efficiënt mogelijk proberen af te wikkelen om zodoende een hoog rendement uit de nalatenschap te halen. Een aantal goede doelen werkt samen om nalatenschappen zo efficiënt mogelijk af te wikkelen. Ze laten de afwikkeling van de nalatenschappen begeleiden en controleren door Bureau Nalatenschappen van Goede Doelen Nederland. De executeur en de notaris van de erflater krijgen met dit bureau te maken tijdens de afwikkeling van de nalatenschap. Bij het opmaken van een testament heeft het Bureau Nalatenschappen geen rol.

Kinderen

Iedereen mag zelf beslissen wie hij (zij) tot erfgenaam benoemt, maar als kinderen (of kleinkinderen, in de plaats van overleden ouders) zijn onterfd dan kunnen ze na het overlijden van de (groot)ouder een beroep doen op hun legitieme portie. Dit is het minimale wettelijke deel waarop een (klein)kind aanspraak kan maken ofwel de helft van hun gewone kindsdeel als zij niet zouden zijn onterfd. In dergelijke situatie is het raadzaam dit met de notaris te bespreken.

Goederen

Het is ook mogelijk spullen (inboedel, sieraden), een huis of een aandelenportefeuille na te laten aan een goed doel. Goede doelen zullen vrijwel altijd alles te gelde maken. Goede doelen hebben geld nodig om hun doelstellingen te realiseren. Zijn er spullen met een grote emotionele waarde, dan is het beter deze na te laten aan familie of vrienden.

Meer informatie

Kortom, er zijn allerlei mogelijkheden om hersentumorpatiënten met een nalatenschap te steunen. Mocht u daarover meer informatie willen hebben dan hebben we daarvoor een speciale brochure over nalaten. Flyer nalaten

Ook na uw leven kunt u van grote betekenis zijn voor het onderzoek naar genezing van hersentumorpatiënten via een nalatenschap. Door Stichting STOPhersentumoren als begunstigde in uw testament op te nemen, kunt u een blijvende rol van betekenis spelen. Hieronder vind u meer informatie hierover. Uiteraard kunt u met vragen ook bij uw notaris terecht. Of informeer bij de algemeene Notaris telefoon.
De Notaristelefoon:
Telefoon: 0900-346 93 93 (€ 0,25 p/m)
ma t/m vr 9.00-14.00 uur
website www.notaris.nl


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It