Alle hersentumor informatie

          

Diagnose Brughoektumoren

hersentumor behandeling neuroloogBij een brughoektumor is het van belang om in een vroeg stadium de diagnose te stellen. Dit omdat groei van de tumor onherstelbare zenuwbeschadiging kan veroorzaken en zelfs levensbedreigend zijn. Daarnaast neemt het operatierisico en de kans op complicaties toe bij grotere brughoektumoren.

Aan de hand van een aantal typische ziekteverschijnselen zoals duizeligheid, eenzijdige gehoorsdaling of oorsuizen, kan de diagnose vermoed worden. De patiënt wordt in zo'n geval meestal naar de KNO-arts of neuroloog verwezen welke dan uiteindelijk de diagnose stelt. Deze arts maakt hierbij gebruik van een aanvullend gehoors- en evenwichtsonderzoek. Dit onderzoek kan aantonen of er een afwijking in de brughoek zou kunnen zijn. Het aangewezen onderzoek om de diagnose te bevestigen is de MRI-scan van het hoofd. Middels zo'n MRI-scan kan dan zelfs zeer kleine tumoren van slechts enkele millimeters aangetoond worden. Natuurlijk is niet iedere duizeligheid het gevolg van een brughoektumor. Integendeel, duizeligheid is een heel veel voorkomende klacht met een scala aan oorzaken, die vaker niet dan wel het gevolg van een hersentumor zijn.


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It