Alle hersentumor informatie

          

Hersentumoren in of bij het ruggenmerg

ruggengraad zenuwstelsel tumor hersentumorenIn of bij de ruggenmerg kunnen ook hersentumoren voorkomen. we onderscheiden ook bij deze hersentumor soort weer de twee groepen:

 • Primaire tumoren. Dit zijn hersentumoren die in het ruggenmerg zijn ontstaan. Deze zijn vrij zeldzaam
 • Secundaire tumoren. Uitzaaiingen van tumoren elders in het lichaam naar delen rond het ruggenmerg komen echter wel vaak voor. Het gaat daarbij om metastasen in de wervels of in het ruggenmergskanaal.

Door druk op het ruggenmerg kunnen pijn, vermindering van het gevoel en verlammingen onder het niveau van de tumor ontstaan. Deze combinatie van klachten kan een spoedindicatie voor behandeling betekenen. Deze bestaat meestal uit radiotherapie, in bepaalde gevallen voorafgegaan door een operatie. Bij primaire ruggenmergstumoren is chirurgie de eerste keuze van behandeling.

Symptomen

De symptomen van hersentumoren in of bij het ruggenmerg kunnen geleidelijk optreden en in de loop van de tijd erger worden, of ze kunnen de patient opeens ermee overvallen.

Algemene symptomen

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Wazig zicht
 • Problemen met balans
 • Persoonlijkheid of gedrag verandert
 • Epileptische aanvallen
 • Slaperigheid of zelfs coma

Locatie afhankelijke symptomen

 • Tumoren in de delen van de hersenen die een zwakte of gevoelloosheid in een deel van het lichaam kunnen veroorzaken, vaak aan slechts één kant.
 • Tumoren in of nabij het cerebrum die verantwoordelijk zijn voor taal kunnen problemen veroorzaken met spraak of woordvinding.
 • Tumoren in het voorste gedeelte van de grote hersenen kunnen soms van invloed zijn op denken, persoonlijkheid en taal.
 • Als de tumor zich in de kleine hersenen bevindt, kan een persoon niet nalaten te lopen, problemen met precieze bewegingen van handen, armen, voeten en benen, problemen met slikken of synchroniseren van oogbewegingen en veranderingen in het spraakritme.
 • Tumoren achter in de grote hersenen, of rond de hypofyse, de oogzenuw of bepaalde andere hersenzenuwen kunnen problemen met het gezichtsvermogen veroorzaken.
 • Tumoren in of nabij andere schedelzenuwen kunnen leiden tot gehoorverlies (in één of beide oren), evenwichtsproblemen, zwakte of sommige gezichtsspieren, gevoelloosheid van het gelaat of pijn, of problemen met slikken.
 • Ruggenmergtumoren kunnen doofheid, zwakte of gebrek aan coördinatie in de armen en / of benen (meestal aan de zijkanten van het lichaam), evenals blaas- of darmproblemen veroorzaken.

Meer informatie over ruggenmerg tumoren

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar onderstaande artikelen.

 


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It