Alle hersentumor informatie

          

Hersentumor cijfers bij Kinderen

Kinderen hersentumor kanker informatie cijfers soortenIn Nederland krijgen jaarlijks zo'n 600 kinderen tussen 0 en 18 jaar waarvan 400 tussen de 0 en 15 jaar een vorm van kanker. Dat zijn tien kinderen per week en daarmee is na ongevallen kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen. De laatste cijfers van 2016 laten zien dat er dat jaar 32 jongens en 29 meisjes aan kanker overleden. De hersentumor had daarin met 42% het hoogste aandeel in de 1 op de 4 kinderen die aan kanker sterven.

Bij kinderen staat hersentumor na leukemie op de tweede plaats qua aantal. Echter daar leukemie al grote genezingskansen kent is het qua sterftecijfer daar wel de grootste vorm van kinderkanker. Van de circa 600 kinderen tussen 0 en 18 jaar die jaarlijks in Nederland een vorm van kanker krijgen is dat in circa 120 gevallen een hersentumor. Wanneer naar alle hersentumoren wordt gekeken, krijgt één op de 40.000 kinderen een hersentumor. Ten opzichte van alle hersentumoren in alle leeftijdcategorieën komt het in nog geen 8% bij patiënten onder de 18 jaar voor. Hersentumoren komen vaker voor bij jongens dan bij meisjes (1,45:1).

Hersentumor soorten bij kinderen

Vijf hoofdgroepen

De 120 jaarlijks bijkomende kinderhersentumoren zijn te verdelen in de volgende vijf groepen:

De jaarlijkse nieuwe gevallen van hersentumoren bij kinderen zijn grofweg als volgt te verdelen:

  • Laaggradige gliomen, circa 40 kinderen per jaar.
  • Hooggradige gliomen, circa 35 kinderen per jaar
  • Medulloblastoom, circa 20 kinderen per jaar
  • ependymoom, circa 10-15 kinderen per jaar
  • Kiemceltumor, circa 12-15 kinderen per jaar

Voor meer cijfers over hersenkanker bij kinderen verwijzen we (nu nog even) naar de twee spread-sheets van het IKNL

Kinderen (0-17 jaar)

  • incidentie naar leeftijdsgroep, morfologisch type en geslacht in 2016 >> download
  • leeftijdsspecifieke incidentie (per 1.000.000) van invasieve tumoren naar morfologisch type in de periode 2007-2016 >> download

Verhouding volwassene en kinderen

Als je naar alle hersentumor patiënten kijk dan komt een hersentumor relatief gezien niet vaak voor bij kinderen, de meeste komen bij volwassenen voor. Van het totaal aantal jaarlijkse hersentumor diagnoses wordt nog geen 8% bij patiënten onder de 18 jaar geconstateerd. Wel is deze vorm van kanker na leukemie dus de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Daar de genezingskansen bij leukemie al aardig hoog zijn is qua sterftecijfer de hersentumor helaas wel nummer 1 bij kinderen met kanker. Wanneer naar alle hersentumoren wordt gekeken, krijgt één op de 40.000 kinderen een hersentumor. Per jaar krijgen circa 120 kinderen een hersentumor. Hersentumoren komen vaker voor bij jongens dan bij meisjes (1,45:1). Hersentumoren vormen een zeer uiteenlopende groep. Er bestaan verschillende soorten en deze kunnen op alle plaatsen in de hersenen voorkomen. Zij worden benoemd op basis van weefselonderzoek en naar de plaats van voorkomen.

Kinderkanker en hersentumoren

Plaats hersentumoren bij sterfte cijfers kinderkanker

Kanker sterfte bij kinderen

totale sterfte kinderen kanker

Kinderkanker sterfte naar kanker type en locatie

cijfers sterfte kinderen aan kinderkanker per soort kanker

Nummer 1 en 2 van de kanker waar meeste kinderen aan sterven

cijfers sterfte hersentumor leukemie kanker

Percentage voorkomende hersentumor soorten bij kinderen

Hersentumoren soorten bij kinderen

 

Op deze website staat alle soorten informatie over hersenkanker bij kinderen. Informatie over zaken als de symptomen, diagnose, behandeling, soorten en late effecten van een tumor in het centraal zenuwstelsel bij kinderen. Het centraal zenuwstelsel omvat de hersenen en het ruggenmerg.

Meer info:

Meer geld voor kinderhersentumor onderzoek

De oorzaak van het achterblijven van hersentumor onderzoek werd op Wereld KinderKanker Dag 2018 nog eens goed verwoord door de voorzitter van Stichting STOPhersentumoren.nl in hun nieuwbericht: Aandeel doodsoorzaak hersentumoren onder kinderen stijgt. Wij vinden dat alle kinderen met een hersentumor recht hebben op meer onderzoek naar genezing van deze verschikkelijke ziekte. Wie het met ons eens is kan het best een donatie doen aan het bestemmingsfonds Kinderhersentumoren. U bent er dan zeker van dat de donatie voor 100% naar vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van kinderhersenkanker.

Doneer voor meer Kinderhersentumor onderzoek

 

Meer over hersentumor cijfers en statistieken

 

Pin It