Alle hersentumor informatie

          

Radioloog - MRI-scan bij hersentumoren

hersentumor mri scanner scanEen MRI-onderzoek maakt gebruik van röntgenstralen, maar van een sterk magnetische veld en radiofrequentie golven. Net als bij de CT-scan moet de patiënt zo stil mogelijk liggen in een tunnel. De MRI is de tunnel is nauwer en langer dan bij de CT-scan. Sommige patiënten ervaren dit als wat benauwend. Als de patiënt in de MRI ligt kan de achter een glazen raam in een andere kamer zittende radiologie medewerker via een microfoon en speakers praten met de patiënt. De patiënt krijgt ook nog een schakelaar in de hand krijgt waarmee een bel kan doen afgaan wanneer hij contact wil maken met deze onderzoekers. De patiënt krijgt oordopjes in de oren voor het lawaaierige monotone geluid dat deze machine maakt en in de meeste MRI's kan de patiënt tegenwoordig ook naar de radio luisteren ter afleiding. Een MRI-scan van de hersenen duurt beduidend langer (15-30 min) dan een CT-scan (5-10 min), maar biedt meer gedetailleerde informatie van de hersenen dan een CT-scan.

hersentumor MRI laagjes plakjes fotoEen MRI-scan maakt op verschillende manieren foto's van dunne laagjes van de hersenen, zoals van boven naar beneden en van de ene zijkant naar de andere zijkant. Deze foto's worden opgebouwd uit de verkregen signalen die door de computer van de MRI-scanner worden omgezet. Deze computer kan daarbij de samenstelling van de verschillende weefsels berekenen en ze uittekenen in de vorm van een doorsnede. Ook bij de MRI wordt vaak gebruik gemaakt van contrastmiddel. Na toediening van contrastvloeistof (toegediend via een infuus in een bloedvat in de elleboogsplooi) kunnen sommige hersentumoren aankleuring laten zien. Dit zegt iets over de aard en vooral over de doorbloeding van de hersentumor.hersentumor MRI laagjes zijkant

Risico’s

Het magneetveld en de radiofrequente golven zoals die in MRI-scan worden gebruikt zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Wel heeft het magneetveld van de MRI-scanner een grote aantrekkingskracht op metaal. Er mag daarom geen enkel voorwerp van metaal (haarspeld, sleutels, muntgeld, et cetera) de scannerruimte mee ingenomen worden. Dit geldt ook voor metaal dat zich in het lichaam bevindt, zoals bijvoorbeeld chirurgische clips op bloedvaten of metaalsplinters die tijdens laswerkzaamheden in het oog zijn geraakt. Verder kan het magneetveld pacemakers voor het hart ontregelen. Bij mensen met een pacemaker kan daarom vaak (afhankelijk van de soort pacemaker) geen MRI-scan worden verricht. Veel modern materiaal dat tijdens operaties wordt gebruikt is ongevoelig voor magnetisatie en kan zonder bezwaar in het MRI-apparaat worden gescand. Voorafgaand fMRIaan het betreden van de MRI-scannerruimte dient echter altijd zeker te worden gesteld dat eventueel in het lichaam aanwezig metaal ongevoelig is voor magnetisatie.

Bij sommige mensen is er is een kleine kans op een allergische reactie op het contrastmiddel dat voor dit onderzoek wordt toegediend. Deze kans is vele malen kleiner dan die bij het toedienen van het contrastmiddel voor de CT-scan.

Nader onderzoek in de MRI-scanner

Met een MRI-scan kan de aard van het weefsel nog nader worden onderzocht met behulp van speciale MRI-technieken, zoals MR-spectroscopie (MRS) en perfusie MRI (pMRI). Met MRS wordt gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde stoffen in verhoogde concentraties in de afwijking op de MRI, wat kan wijzen op de aanwezigheid van een tumor. Met pMRI wordt gekeken naar de doorbloeding van de hersentumor, die bij sommige tumoren heel hoog is en bij andere juist laag..

Een functionele MRI (fMRI) is een uitgebreidere MRI-scanner waarmee ook nog de functie van bepaalde hersengebieden in beeld kunnen worden gebracht. Door tijdens het onderzoek de patiënt bepaalde opdrachten te laten uitvoeren (b.v. het bewegen van de vingers of het benoemen van plaatjes). Met diffusie tensor imaging (DTI) tenslotte, worden de vezelbanen in de hersenen in beeld gebracht, die de diverse gebieden binnen de hersenen met elkaar verbinden. Zowel fMRI en DTI onderzoek is van belang voor het precies lok aliseren van de functioneel belangrijke gebieden voorafgaand aan een eventuele hersenoperatie.

Ontwikkelingen MRI-apparatuur

De laatste jaren volgen de ontwikkelingen in dit soort medische apparatuur zich razendsnel op, gedreven door de grote commerciële fabrikanten van deze zeer kostbare scanners. Naarmate deze apparatuur beter wordt de behoefte aan een risicovolle biopsie of operatie voor het snel afnemen van een stuk hersentumorweefsel voor onderzoek door een patholoog om een goede hersentumor classificatie te krijgen steeds kleiner. Lees hierover bijvoorbeeld ons artikel "Nieuwe MRI mogelijk revolutie in hersentumor diagnose en behandeling"

 

Pin It