Alle hersentumor informatie

          

Bijwerkingen van chemotherapie

bijwerkingen hersentumor chemotherapiePatiënten zijn vaak bang voor eventuele bijwerkingen van een chemotherapie. Omdat de chemo-medicijnen (cytostatica) in het bloed terechtkomen, kunnen ze daardoor effect hebben op het gehele lichaam. De chemotherapie pakt helaas ook niet alleen de kankercellen aan, maar ook normale cellen. Deze normale cellen zullen over het algemeen wel weer goed herstellen maar in die tussentijd is de kans groot op bijwerkingen waar de patiënt last kan kan krijgen. De kans is dus zeker aanwezig dat één of meer bijwerkingen tijdens de chemokuur zullen optreden.

Soms is het ook daarom nodig de volgende kuur even uit te stellen tot het lichaam zich weer hersteld heeft van de voorafgaande kuur en de daarbij ontstane bijwerkigen. Zijn de bijwerkingen te sterk dan kan het nodig zijn de dosering van de cytostatica te verlagen. Dit beslist de behandelend arts en daarom is het belangrijk om gedurende de behandeling alle klachten en veranderingen aan de arts te melden.

Veel voorkomende bijwerkingen

Minder eetlust en misselijkheid

Veel mensen hebben minder eetlust tijdens de chemotherapie behandeling. Soms verandert de smaak. Misselijkheid, variërend van vaag tot fors, komt ook voor. Er zijn medicijnen die dit tegengaan.

Wat kan de patiënt doen?
De patiënt krijgt van de arts een recept voor tabletten tegen de misselijkheid. Neem op de dagen dat  chemotherapie moet worden ingenomen, een half uur ervoor een tablet tegen de misselijkheid in. De volgende dagen kan de patiënt als het nodig is nog enkele malen per dag een tablet tegen de misselijkheid innemen. Verder is het mogelijk om misselijkheid tegen te gaan door regelmatig kleine maaltijden te gebruiken. Forceer het eten echter niet. Probeer wel goed te drinken. Sommige mensen vinden koolzuurhoudende dranken lekker tijdens deze periode. Bij aanhoudende misselijkheid kan het verlichting geven om elk uur enkele hapjes koude yoghurt te eten (zonder suiker). Zo nodig kan een diëtiste u adviseren.

Invloed op het beenmerg

Zoals in de inleiding al gemeld, hebben cytostatica invloed op het beenmerg. Dit kan allerlei klachten veroorzaken. Voor alle bloedcellen geldt dat het aantal bloedcellen bepalend is of de patiënt al dan niet door kan gaan met de behandeling. Als het aantal cellen te laag is kan het zijn dat de volgende kuur één of twee weken wordt uitgesteld of dat de hoeveelheid cytostatica wordt verminderd.

Verminderde weerstand tegen infecties

Onder invloed van de chemotherapie is het mogelijk dat het beenmerg (tijdelijk) minder witte bloedlichaampjes produceert. Dit kan tot gevolg hebben dat de weerstand tegen infecties afneemt.

Wat kan de patiënt doen? Vermijd indien mogelijk contact met verkouden of grieperige mensen. Het kan zijn dat de patiënt pijn heeft op de plek waar een infectie kan zitten, denk bijv. aan keelpijn of pijn / branderig gevoel bij het plassen. In een dergelijk situatie moet u de arts waarschuwen. Ook als u ‘alleen maar’ koorts heeft. Als u denkt dat u verhoging of koorts heeft, controleer in dat geval uw temperatuur. Neem bij koorts  of bij koude rillingen contact op met de arts. De arts kan beoordelen wat er aan de koorts moet worden gedaan.

Vermindering bloedplaatjes

Ook de vorming van bloedplaatjes kan tijdelijk verminderd zijn. Bloedplaatjes zijn belangrijk voor de bloedstolling. Bij een tekort aan deze cellen kan een wondje langer blijven bloeden. Wees daarom extra voorzichtig en probeer verwondingen te vermijden. Als de patiënt toch een wondje krijgt, druk het dan een tijdje stevig dicht. Soms krijgen mensen sneller last van een bloedneus of van bloedend tandvlees. Sommige mensen krijgen kleine rode plekjes in hun huid, zo groot als speldenknoppen. Dit zijn puntvormige bloedinkjes die meteen aan de arts moeten worden gemeld. Andere verschijnselen die voor kunnen komen zijn:

 1. Blauwe plekken zonder dat de patiënt zich gestoten heeft
 2. Menstruatie die heviger wordt
 3. Bloed in de urine of ontlasting
  Deze verschijnselen moet u altijd aan de arts melden. Vertel ook de tandarts bij een (controle) bezoek dat u chemotherapie krijgt.

Tekort aan rode bloedcellen

Deze cellen zorgen ervoor dat de ingeademde zuurstof door het gehele lichaam wordt vervoerd. Bij een tekort aan rode bloedcellen (bloedarmoede) krijgt de patiënt last van duizeligheid, vermoeidheid, bleekheid of koude rillingen.

Irritatie van het bloedvat

Cytostatica via een infuus kunnen de wand van het bloedvat irriteren. Rond of boven de insteekopening van het infuus kan de huid rood worden en hard en of pijnlijk zijn.

Wat kan de patiënt hier zelf aan doen? Vraag, zo mogelijk, de plaats waar u het infuus in laat brengen af te wisselen. Op die manier krijgt het bloedvat de kans zich te herstellen. Ontstaan toch pijnklachten dan kan een verband dat u met water koel en vochtig houdt verlichting geven. Meestal verdwijnen deze klachten vanzelf. Het is wel belangrijk problemen te melden voordat u de volgende toediening krijgt.

Haaruitval

Een behandeling met chemotherapie tegen hersentumoren geeft meestal geen haaruitval. Mocht het toch optreden dan begin dit meestal tussen de eerste en de tweede kuur (bij PCV chemotherapie) en kan gepaard gaan met haarpijn: een prikkelend gevoel op de hoofdhuid.Als het haar dunner wordt bestaat de mogelijkheid tot het aanschaffen van een pruik. Lees meer: pruiken en haarwerken.

Huiduitslag

Soms kan door een allergische reactie op de cytostatica (procarbazine met name) huiduitslag ontstaan. Deze uitslag bestaat uit roodheid en jeuk. Neem in geval van uitslag contact op met de arts.

Vermoeidheid en lusteloosheid

: U kunt zich moe, futloos en slap voelen, soms al op de eerste dag van de kuur. Dit is vergelijkbaar met het gevoel na een griep. Vermoeidheid kan tot lang na de behandeling aanhouden.

Wat kan de patiënt hier zelf aan doen? Forceer u zelf niet. Luister naar uw lichaam. Wil uw lichaam rust, neem rust. Probeer bijvoorbeeld ook hulp te regelen voor boodschappen en ander huishoudelijk werk. Neem gewoon niet te veel hooi op uw vork. Plan activiteiten bij voorkeur in de herstelperiode. Door vermoeidheid en slaperigheid kan de reactiesnelheid van mensen die chemotherapie gebruiken verminderd zijn. Dit kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Het is vaak niet duidelijk of de vermoeidheid van de ziekte of van de behandeling komt. Het meest waarschijnlijke is dat het met allebei te maken heeft. U kunt merken dat u tijdens deze behandeling minder energie heeft, sneller vermoeid raakt en emotioneel kunt zijn. Sommige mensen blijven ook na een behandeling en zelfs na genezing van de kanker vermoeid. Als er geen oorzaak voor die klachten te vinden is, dan zult u met uw vermoeidheid moeten leren omgaan. Dat betekent echter niet dat er geen verbetering mogelijk is.

Hieronder vindt u enkele tips:

 • Gaat u iets ondernemen dat extra energie kost, neem van tevoren voldoende rust en pas ook uw schema van de volgende dag(en) aan.
 • Het maken van een dagindeling brengt niet alleen structuur, het spaart op den duur ook energie.
 • Maak gebruik van hulpmiddelen. Wordt u moe van het nemen van een douche? Pak er een douchestoel of krukje bij.
 • Stel uw grenzen, werk niet te lang door en neem af en toe een korte pauze.
 • Het helpt als uw doelen realistisch zijn. Misschien kunt u (nog) niet buitenshuis werken, maar wel thuis wat klussen doen of bijvoorbeeld de (klein)kinderen voorlezen.
 • Stel prioriteiten en probeer alleen dingen te doen die u belangrijk vindt. De minder belangrijke dingen kunt u bewaren voor de dagen dat u extra energie heeft. Misschien wil iemand anders u ook wel helpen met de minder belangrijke dingen.
 • Vermijd tijdsdruk en laat anderen ook iets voor u doen.
 • Durf NEE te zeggen!
 • Fietsen, wandelen, zwemmen. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt: inspanning veroorzaakt ontspanning. Want hoe minder u doet, hoe slechter uw lichamelijke conditie, des te sneller u moe wordt. Rust u te veel, dan loopt u het risico in een neerwaartse spiraal te komen. Een fysiotherapeut kan u helpen en adviseren.
 • Een prestatie leveren. Het voelt goed wanneer u iets gedaan heeft waarvan u dacht dat u het niet (meer) kon.
 • Lotgenotencontact. Naast het vinden van herkenning en het delen van ervaring, kunt u van anderen leren hoe zij met hun vermoeidheid omgaan. Binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) is een Werkgroep Vermoeidheid actief.

Invloed op het zenuwstelsel: Vincristine (onderdeel van het PCV chemotherapieschema) injecties (infuus) kunnen invloed hebben op het zenuwstelsel. Dit kan zich uiten in een gevoel van spierzwakte, tintelingen en gevoelloosheid in handen en voeten. Ook kan er door verminderde spieractiviteit in de darmen verstopping optreden. Als deze klachten bij u optreden, geef het dan door aan de arts.

Verandering van het ontlastingspatroon: Houdt het ontlastingspatroon in de gaten.

Verstopping:Pas uw voeding aan, eet vezelrijke producten, zoals bruin of volkorenbrood, groente en fruit. Drink tenminste twee liter per dag. Heeft u langer dan vier dagen geen ontlasting gehad raadpleeg uw arts, zonodig kan deze u een laxeermiddel voorschrijven.

Diarree:  Zorg dat u voldoende drinkt, zeker 2 liter per dag. Gebruik per dag ook een paar koppen bouillon en/of tomaten-groentensap. Gebruik vaker per dag kleine maaltijden. Vermijd gasvormende voedingsmiddelen zoals prei, ui en kool. Wees voorzichtig met het gebruik van suiker. Heeft u langer dan 48 uur diarree overleg dan met uw arts.

Anticonceptie, menstruatiestoornissen, minder zin in vrijen: Een behandeling met chemotherapie kan leiden tot veranderingen aan zaad- en eicellen en blijvende onvruchtbaarheid. In geval van zwangerschap kunnen aangeboren afwijkingen bij het kind ontstaan. Cytostatica kunnen worden uitgescheiden in de moedermelk. Daarom wordt het geven van borstvoeding tijdens chemotherapie ontraden. De menstruatie kan van slag raken. Dit kan variëren van een keer overslaan tot het helemaal wegblijven van de menstruatie. Ook langer bloedverlies dan normaal komt voor. Soms ontstaan overgangsklachten zoals opvliegers. Bij vrouwen jonger dan 40 jaar komt de menstruatie vrijwel altijd terug, bij vrouwen boven de 40 jaar kan de menstruatie definitief wegblijven. Het komt vaak voor dat door de vermoeidheid de behoefte aan vrijen afneemt. Ook als gevolg van de bijwerkingen van de chemotherapie kunnen de seksuele gevoelens verminderd zijn. Waar patiënten meestal wel behoefte aan hebben is warmte en tederheid. Er bestaat een folder “Kanker en seksualiteit” uitgegeven door het KWF. Vraag de (neuro-)oncologieverpleegkundige naar deze folder.

Chemotherapie en uitscheidingsproducten: Onder uitscheidingsproducten verstaan we urine, ontlasting, braaksel, drain- en wondvocht. Bij een PCV-kuur zijn er vanaf de start van de kuur tot twee dagen na afloop van de kuur resten chemotherapie aanwezig in uitscheidingsproducten. Chemotherapie kan invloed hebben op gezonde cellen. Daarom kan direct contact van u en anderen met uitscheidingsproducten schadelijk zijn voor de gezondheid. Onder direct contact verstaan we huidcontact met het (opgeloste) middel of contact met uitscheidingsproducten. Braaksel is alleen risicovol als de chemotherapie als tablet, capsule (zoals bij temozolomide) of drank wordt ingenomen en dan tot twee uur na inname. Urine en ontlasting kunnen gewoon door het riool weggespoeld worden, u kunt dus gewoon van het toilet gebruik maken. Extra hygiënische maatregelen worden geadviseerd. In het geval van geslachtsgemeenschap verdient het aanbeveling een condoom te gebruiken. Als u na een kuur op de polikliniek voor vertrek naar huis naar het toilet wilt, dient u de toiletten in de gang van de dagbehandeling te gebruiken. Was bij incontinentie alle kleding en linnengoed zo spoedig mogelijk gescheiden van de andere was.

 

Pin It