Alle hersentumor informatie

          

Informatie en cijfers over hersentumoren bij kinderen

 

Kinderen hersentumor kanker informatieIn Nederland krijgen jaarlijks zo'n 600 kinderen tussen 0 en 18 jaar waarvan 400 tussen de 0 en 15 jaar een vorm van kanker. Dat zijn tien kinderen per week en daarmee is na ongevallen kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen. De laatste cijfers van 2016 laten zien dat er dat jaar 32 jongens en 29 meisjes aan kanker overleden. De hersentumor had daarin met 42% het hoogste aandeel in de 1 op de 4 kinderen die aan kanker sterven.

Kinderkanker en hersentumoren

Gelukkig neemt de sterfte van kinderen aan kanker steeds meer af maar helaas zijn hersentumoren daar de uitzondering op.

totale sterfte kinderen kanker

Van alle kankersoorten sterven er helaas nog steeds veruit de meeste aan een hersentumor.

cijfers sterfte kinderen aan kinderkanker per soort kanker

Hoewel leukemie veel vaker voorkomt, heeft die vorm van kanker gelukkig al een hoog genezingspercentage waardoor er veel minder kinderen aan dood gaan.

cijfers sterfte hersentumor leukemie kanker

Verhouding volwassene en kinderen

Als je naar alle hersentumor patiënten kijk dan komt een hersentumor relatief gezien niet vaak voor bij kinderen, de meeste komen bij volwassenen voor. Van het totaal aantal jaarlijkse hersentumor diagnoses wordt nog geen 8% bij patiënten onder de 18 jaar geconstateerd. Wel is deze vorm van kanker na leukemie dus de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Daar de genezingskansen bij leukemie al aardig hoog zijn is qua sterftecijfer de hersentumor helaas wel nummer 1 bij kinderen met kanker. Wanneer naar alle hersentumoren wordt gekeken, krijgt één op de 40.000 kinderen een hersentumor. Per jaar krijgen circa 120 kinderen een hersentumor. Hersentumoren komen vaker voor bij jongens dan bij meisjes (1,45:1). Hersentumoren vormen een zeer uiteenlopende groep. Er bestaan verschillende soorten en deze kunnen op alle plaatsen in de hersenen voorkomen. Zij worden benoemd op basis van weefselonderzoek en naar de plaats van voorkomen.

Vijf hoofdgroepen

De 120 jaarlijks bijkomende kinder hersentumoren zijn te verdelen in de volgende vijf groepen:

  • Laaggradige gliomen, circa 40 kinderen per jaar.
  • Hooggradige gliomen, circa 35 kinderen per jaar
  • Medulloblastoom, circa 20 kinderen per jaar
  • Ependymoom, circa 10-15 kinderen per jaar
  • Kiemceltumor, circa 12-15 kinderen per jaar

Op deze website staat alle soorten informatie over hersenkanker bij kinderen. Informatie over zaken als de symptomen, diagnose, behandeling, soorten en late effecten van een tumor in het centraal zenuwstelsel bij kinderen. Het centraal zenuwstelsel omvat de hersenen en het ruggenmerg.

Meer info:

Meer geld voor kinderhersentumor onderzoek

De oorzaak van het achterblijven van hersentumor onderzoek werd op Wereld KinderKanker Dag 2018 nog eens goed verwoord door de voorzitter van Stichting STOPhersentumoren.nl in hun nieuwbericht: Aandeel doodsoorzaak hersentumoren onder kinderen stijgt. Wij vinden dat alle kinderen met een hersentumor recht hebben op meer onderzoek naar genezing van deze verschikkelijke ziekte. Wie het met ons eens is kan het best een donatie doen aan het bestemmingsfonds Kinderhersentumoren. U bent er dan zeker van dat de donatie voor 100% naar vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van kinderhersenkanker.

Doneer voor meer Kinderhersentumor onderzoek

Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It