Alle hersentumor informatie

          

Chirurgie bij een kindertumor

Als bij een kind een hersentumor is geconstateerd vindt meestal verwijzing plaats naar een (kinder)neurochirurg.

Een operatie

Bij behandeling van een tumor van het centraal zenuwstelsel wordt vaak een operatie uitgevoerd. Meestal wordt bij die operatie geprobeerd om zoveel mogelijk van de tumor te verwijderen. Soms is een totale verwijdering niet mogelijk omdat het teveel nadelen heeft voor een kind. Soms is een totale verwijdering zelfs niet nodig en kan een tumorrest blijven zitten. Bij laaggradige tumoren kan verdere behandeling meestal achterwege blijven. Bij andere tumoren wordt de behandeling in het algemeen aangevuld met bestraling en/of medicijnen.

Een biopt

In een klein aantal gevallen wordt bij kinderen middels een biopsie alleen een klein stukje weefsel door middel van een biopt weggenomen om te onderzoeken onder de microscoop door een patholoog.

Een drain

Soms loopt de druk in de hersenruimte door de tumor tever op. Een neurochirurg kan bij zo'n verhoogde hersendruk dam ook besluiten tot een operatieve ingreep voor drainage van het hersenvocht (liquor). Ook kan er hiervoor soms een extra verbindingsgaatje tussen de hersenkamers worden gemaakt (ventriculostomie). Als dit niet afdoende is kan een slangetje van de hersenkamer naar de buikholte worden gelegd om het vocht te draineren, hetgeen een ventriculo-peritoneale drain wordt genoemd.

Als aanvulling wordt er soms nog een chemotherapie toegediend in het vocht van de hersenkamers. Daarvoor kan de neurochirurg een klein metalen kastje, een Ommaya-reservoir genaamd, onder de huid van het hoofd inbrengen met een slangetje naar de hersenkamer. De chemotherapie cytostatica of medicijnen kunnen dan regelmatig en op een eenvoudige wijze ingespoten worden in het reservoirtje. Dergelijke toediening gebeurt vaker bij zeer jonge kinderen en is een vrij unieke manier van chemotherapie bij hersentumoren.

Lees hier meer algemeene informatie over een hersentumor operatie.


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It