Alle hersentumor informatie

          

Hoofdpijn als hersentumor symptoom

hersentumor hoofdpijnUit een internationaal onderzoek bleek dat ongeveer 50% van de mensen met een hersentumor diagnose zeiden dat hoofdpijn één van de klachten was waarmee ze naar de dokter gingen. Ook bleek daaruit dat 60% van de mensen met een hersentumor ooit hoofdpijn krijgt. Maar hoofdpijn komt veel vaker voor bij gezonde mensen en kunnen te wijten zijn aan veel alledaagse oorzaken.

Hoofdpijn is zelden het enige hersentumor symptoom

Door de vele alledaagse en vaak onschuldige oorzaken van hoofdpijn maken doctoren zich doorgaans dan ook weinig zorgen om hoofdpijn klachten.

Hoofdpijn is zelden het enige hersentumor symptoom. Pas als er sprake is van meerdere hersentumor symptomen zal men het verder willen onderzoeken.

Lees meer over het omgaan met hersentumor gerelateerde hoofdpijn. Omgaan met hersentumor hoofdpijn

Oorzaken hoofdpijn bij een hersentumor

Hoofdpijn kan niet door een hersentumor zelf veroorzaakt worden. Dit omdat onze hersenen zelf geen zintuigen voor pijn hebben. Toch kan hoofdpijn wel een symptoom zijn van een hersentumor. Die hoofdpijn wordt echter niet direct veroorzaakt door de tumor zelf, omdat de hersenen geen pijnreceptoren hebben. Bij een hersentumor kan hoofdpijn veroorzaakt worden door een drukopbouw op pijngevoelige bloedvaten en zenuwen in de hersenen. We spreken bij die drukopbouw van intracraniële druk. Een tumor zorgt dan voor druk op deze vaten/zenuwen of zorgt er zelfs voor dat de stroom van hersenvocht (CSF) in de hersenen blokkeert.

Meeste hersentumoren geven geen hoofdpijn

Echter lang niet alle hersentumoren veroorzaken een intracraniële drukverhoging. Dus de meeste hersentumoren geven ook geen hoofdpijn. Daarnaast zijn er andere, niet hersentumor, aandoeningen die kunnen leiden tot een verhoogde intracraniële druk en die dus met exact dezelfde hoofdpijn gepaard gaan.

Er wordt soms al snel aan een hersentumor gedacht als iemand lang hoofdpijn heeft. Echter de kans dat dit vermoeden dan ook juist is is erg klein als er ook niet sprake is van anderen hersentumor symptomen. Van alle mensen met hoofdpijn heeft slechts een heel klein deel die pijn ten gevolge van een hersentumor. In de meeste gevallen van hoofdpijn ligt de oorzaak dus ergens anders.

Klachten bij hoofdpijn door een hersentumor

De typische hoofdpijn klachten die patiënten met een intracraniële drukverhoging beschrijven is in de ochtend sterker dan ’s avonds. Dit komt omdat de hersendruk gewoonlijk in de vroege ochtend het hoogst is. Ook momenten die altijd al gepaard gaan met intracraniële drukverhoging kunnen de hoofdpijn uitlokken, zoals bukken, niezen of persen. De hoofdpijn bij een hersentumor is niet voor iedereen gelijk, maar de typische hoofdpijn bevindt zich achter de ogen, heeft een drukkend karakter en is niet kloppend, zoals bijvoorbeeld bij migraine het geval is. Bij tumoren in de kleine hersenen kan de hoofdpijn juist in het achterhoofd zitten. De hoofdpijn is meestal in het hele hoofd aanwezig, maar zit soms aan één kant. Kenmerkend is dat de hoofdpijn gepaard gaat met misselijkheid en braken (maar ook dit komt niet bij iedereen voor). Bij langdurige verhoogde intracraniële druk treden problemen met het zien op door stuwing rond de oogzenuw en in het netvlies van het oog (retina).

Intracraniële druk van een hersentumor

Een hersentumor kan door zijn locatie en groei in sommige gevallen een verhoogde intracraniële druk veroorzaken door drie mechanismen. Als op kinderleeftijd de schedelnaden eenmaal gesloten zijn, kan de schedel niet meer in omvang toenemen. Het volume van de tumor komt bij het bestaande hersenvolume waardoor de druk toeneemt. Bij langzaam groeiende tumoren kunnen de hersenen zich aanpassen, waardoor tumoren een groot volume kunnen krijgen voordat intracraniële druk stijging optreedt. Bij snel groeiende tumoren is het aanpassingsvermogen veel kleiner en treedt bij een gering volume al drukverhoging op. Ook veroorzaken veel hersentumoren oedeem (vochtophoping) in het hersenweefsel rondom de tumor, waardoor de intracraniële druk toeneemt. Tenslotte veroorzaken sommige tumoren een afvloedbelemmering van het hersenvocht (waterhoofd of hydrocefalus), wat ook gepaard gaat met verhoogde intracraniële druk. Dit is kenmerkend voor tumoren bij de kleine hersenen.

Lees ook:


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It