Alle hersentumor informatie

          

Wereld Kinderkanker Dag, hersentumor sterfte steeds vaker de doodsoorzaak.

hersentumor kanker sterfte kinderen wereldkankerdagVandaag is het #WereldKinderkankerDag, de dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de ziekte kanker bij kinderen. Het CBS publiceerde vanochtend de nieuwste cijfers op dat gebied. Helaas geen goed bericht voor hersentumoren. Stichting STOPhersentumoren.nl vertelt wat hiervan de oorzaak is.
.
In 2016 overleden in Nederland 61 kinderen onder 15 jaar aan kanker. Nog nooit was dit aantal zo laag, maar die daling is voornamelijk te danken aan de steeds beter geneesbare leukemie. Bij de kankersoort hersentumor staat het er er nog erg slecht voor. Hersentumoren zijn al jaren de grootste doodoorzaak van kinderen met kanker maar dat aandeel is nu dus zelfs nog toegenomen. Onderzoek naar genezing van hersentumoren blijft dus sterk achter ten opzichte van andere kanker soorten. In het nieuwbericht van Stichting STOPhersentumoren.nl is te lezen waarom.
Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Drie op de tien kinderen die overlijden, overlijden aan kanker. Het grootste percentage (zie grafiek) daarvan, 41,7% is ten gevolge van een hersentumor. Dit percentage is helaas weer gegroeid.

In 2016 overleden 32 jongens en 29 meisjes aan kanker. Bijna vijftig jaar geleden overleden nog meer dan vier keer zoveel kinderen aan kanker. De grootste daling van de kankersterfte bij kinderen vond plaats in de jaren zeventig en tachtig. Daarna daalde de kindersterfte aan kanker langzamer.

Vooral daling sterfte aan leukemie

Hersenkanker en leukemie zijn de meest voorkomende soorten kanker waaraan kinderen overlijden. De daling van de sterfte aan kanker bij kinderen wordt voor een groot deel verklaard door de daling van het aantal aan leukemie overleden kinderen. In het begin van de jaren zeventig overleden nog gemiddeld 100 kinderen per jaar aan leukemie, ruim 40 procent van de totale kankersterfte bij kinderen. De laatste jaren overlijden jaarlijks minder dan 20 kinderen aan leukemie.

Kanker meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen

cijfers hersenkanker overlijden kinderen hersentumorIn de periode 2007–2016 was voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar kanker de meest voorkomende doodsoorzaak. Drie op de tien overleden kinderen van deze leeftijd stierven aan kanker.
Hersentumoren zorgen voor de hoogste sterfte aan kanker bij kinderen, met een aandeel van 42 procent (periode 2007–2016), aan leukemie overleed 22 procent. Ook sterfte aan kanker van het bijnierweefsel (10 procent), botten en gewrichten (7 procent) komt relatief vaak voor bij kinderen.

Jaarlijks wordt bij ruim 400 kinderen (0 tot 15 jaar) kanker vastgesteld. Voor meer cijfers rond kanker, hersentumoren en kinderen lees ook ons artikel "Hoe vaak" over cijfers en trends bij hersentumoren

Help voor meer hersentumor onderzoek bij kinderkanker.

Wil je zorgen voor meer onderzoek naar kinderhersentumoren? Dat kan het best en online via het bestemmingsfonds kinderhersentumoren: https://stophet.nl/Kinderhersentumoren

Ook kun je een bedrag overmaken op de rekening van de Stichting STOPhersentumoren.nl NL93RABO0136468942 onder vermelding van “Kinderhersentumoren”. Je weet dan zeker dat je donatie voor 100% gebruikt word voor wetenschappelijk onderzoek naar genezing van deze verschrikkelijke ziekte.


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It