Alle hersentumor informatie

          

Een NPO bij een hersentumor

NPO neuropsychologisch onderzoek hersentumorEen NPO, ofwel neuropsychologisch onderzoek is een onderzoek met testen waarmee, de meestal verborgen, schade aan de hersenen in kaart kunnen worden gebracht. Een NPO onderzoekt psychologische verschijnselen en functies aan de hand van een veronderstelde neurologische achtergrond. Het kan daarmee gevolgen van hersenletsel in kaart brengen, die niet op een MRI, CT-scan of andere manier gemeten kunnen worden.

We kunnen niet alles vertellen

Omdat het bij een NPO van groot belang is dat er een zo betrouwbaar mogelijk beeld gevormd wordt van de cognitieve vaardigheden van een patiënt kunnen wij hier niet inhoudelijk over de type testen en voorbeelden daarvan schrijven. Dit omdat het bij het lezen hiervan een toekomstige NPO test sterk zou kunnen beïnvloeden als iemand beter scoort omdat hij aan de hand van dit artikel al daarop zou kunnen studeren en oefenen. Het is ook om die reden dat men de testen het liefst niet binnen 2 jaar opnieuw kan uitvoeren.

Aanvraag Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek wordt vaak door de behandelende arts (vaak de neuroloog) aangevraagd wanneer er klachten zijn op het gebied van:

  • Het cognitief functioneren. Bij zaken zoals verandering in aandacht, geheugen, waarneming, taal, denken, tempo en uitvoeren van handelingen
  • Het gedrag en emoties. Bij zaken zoals initiatiefverlies, verminderde sociale vaardigheden, depressiviteit, angst, agressiviteit, vijandig gedrag en persoonlijkheidsveranderingen

Daarnaast kan een patiënt of naasten, als men dat wil maar daar geen gehoor bij de behandelende arts voor vind, ook zelf een NPO aanvragen via hersenletsel psychologische ondersteunende organisaties zoals bijvoorbeeld hulpbijhersenletsel.nl.

Lees ook:

Hersentumor behandeling

 

 

Pin It