Alle hersentumor informatie

          

Astrocytoom hersentumoren

Astrocytoom hersentumorDe meeste hersentumoren zijn van het type astrocytoom. Astrocytomen zijn tumoren die ontstaan uit astrocyten - stervormige cellen die het "lijmachtige" of ondersteunende weefsel van de hersenen vormen.

Hersentumoren worden "gesorteerd" op een graden schaal van 1 tot 4, volgens de WHO hersentumor classificatie. Dit gebeurt op basis van hoeveel cellen er per vierkante cellen in het normale hersenweefsel aanwezig zijn. Hoe meer tumorcellen, hoe hoger de gradatie.

Er zijn laaggradige astrocytomen (graad 1 en 2) en hooggradige astrocytomen (graad 3 en 4). Laaggradige astrocytomen groeien nog langzaam en hebben dus minder cellen per vierkante centimeter. Hooggradige astrocytomen groeien in een hoog tempo en vereisen een een snellere behandeling aanpak. De meeste astrocytoomtumoren bij kinderen zijn laaggradig (graad 1) en dat zijn de tumoren waar nog een redelijk overlevingspercentage mogelijk is. Maar veruit de meeste hersentumoren komen voor bij volwassenen en daar is de meerderheid van deze hersentumoren hooggradig en dus snel groeiend.

Gradaties Astrocytomen hersentumoren

1. Pilocytair Astrocytoom

Deze wordt ook wel Juvenile Pilocytic Astrocytoma genoemd. Deze klasse I astrocytomen blijven meestal in het gebied waar ze zijn begonnen en verspreiden zich niet. Ze worden beschouwd als de "meest goedaardige" (geen woekering) van alle kwaadaardige astrocytomen. Echter ook een pylocytair astrocytoom kan langzaam doorgroeien.

Twee andere, minder bekende graad I astrocytomen zijn:

  • Cerebellair astrocytoom
  • Desmoplastic infantiel astrocytoom.

2. Diffuus Astrocytoom

Deze wordt ook wel laaggradig of graad 2 astrocytoom genoemd.

Soorten:

  • Fibrillary
  • Gemistocytic
  • Protoplasmic Astrocytoma

Deze graad 2 astrocytomen hebben groeien het omringende weefsel binnen echter meestal in een relatief langzaam tempo.

3. Anaplastisch Astrocytoom

anaplastisch astrocytoomEen anaplastisch astrocytoom is een graad 3 tumor. Hierbij komen er dus al meerdere tumorcellen per vierkante centimeter voor en ontstaan er al subtype tumorcellen. Deze graad 3 tumoren vereisen de meer agressieve behandeling zoals van een graad 4 hersentumor, omdat de hersentumor aan het vervormen is.

4. Glioblastoma Multiforme (GBM)

Dit is de meest snelgroeiende astrocytoom. Omdat hij de meeste tumorcellen per vierkante centimeter heeft, maar ook de meest verschillende tumorceltypes. Hij wordt daarom ook wel de glioblastoma multiforme genoemd en wordt dus officeel als astrocytoom klasse IV of GBM 4 aangeduid. Heel soms komt het voor dat een GBM 4 de marker van een pylocytair astrocytoom heeft. Mensen met deze marker in hun GBM4, hebben een veel langere gemiddelde levensduur na diagnose dan een GBM4 zonder deze marker, omdat ze pilocytair astrocytoom een graad 1 tumor is.

Soorten:

  • Astrocytoomklasse IV-primaire
  • Novo en secundaire.

De primaire gliobastoma tumoren zijn zeer agressief en de meest voorkomende vorm van astrocytoom graad IV. De secundaire tumoren zijn tumoren die ontstaan ​​als een tumor van lagere graad en evolueren naar een graad IV-tumor.

5. Subependymale reuscel Astrocytoom

Subependymale reuscel-astrocytomen zijn ventriculaire tumoren geassocieerd met Tubereuze Sclerosis.

Pin It