Alle hersentumor informatie

          

hersentumor behandeling neuroloogBrughoektumor symptomen

In het geval van het Vestibulair Schwannoom ontstaan de eerste verschijnselen doordat het gezwel dat uitgaat van de zenuwschede van de achtste hersenzenuw gaat drukken op de zenuw. Hierdoor zal de zenuw aan de kant van het gezwel minder goed gaan werken. De achtste hersenzenuw brengt normaal signalen uit het gehoors- en evenwichtsorgaan, dat ligt in het rotsbeen, over naar het gehoors- en evenwichtscentrum in de hersenen. De meest voorkomende beginklachten zijn dan ook eenzijdige gehoorvermindering en oorsuizen Daarnaast komt als symptoom vaak duizeligheid voor en wordt meestal aangegeven als een gevoel van onzekerheid ter been. Bij verdere groei van de brughoektumor kunnen ook de andere hersenzenuwen die in de brughoek lopen daardoor in de verdrukking komen. Het gaat hierbij meestal om de vijfde hersenzenuw, denervus trigeminus. Deze is verantwoordelijk voor het gevoel in het aangezicht. De symptomen die hierbij optreden zijn pijnlijke gevoelsstoornissen in het gezicht. Verder kan de zevende hersenzenuw, welke verantwoordelijk is voor de motoriek van de gelaatsspieren uitvallen met als gevolg verlamming van de gelaatsspieren aan de aangetaste zijde. Dit heeft komt dan tot uiting doordat de mondhoek gaat hangen en het oog minder goed gesloten kan worden. Bij heel grote brughoektumoren kunnen ook de nog lager gelegen hersenzenuwen uitvallen Ook kunnen er stoornis optreden in de hersenvochtcirculatie, waardoor een waterhoofd of hydrocephalus ontstaat. Dit heeft dan als symptomen hoofdpijn gecombineerd met slecht zien, sufheid en braken. Door de druk op de hersenstam kunnen de signalen, die vanuit de hersenen naar het ruggenmerg lopen onderbroken worden met als gevolg uitval van belangrijke lichaamsfuncties. Zowel de situatie waarbij er een waterhoofd optreedt, als die waarbij er druk op de hersenstam wordt uitgeoefend door het gezwel kunnen levensbedreigend voor de patiënt worden. Hoofdpijn kan ook al als klacht optreden bij relatief kleine tumoren zonder dat er dan al sprake is dat de hersenvochtcirculatie verstoord wordt.

Pin It