Alle hersentumor informatie

          

Na de hypofysetumor operatie

hersentumor behandeling neuroloogIn de meeste gevallen zijn hypofyseoperaties succesvol. Bij iedere operatie kunnen complicaties optreden maar die kans is bij een hypofyseoperatie klein. Schrik daarom niet van de mogelijke complicaties die hieronder opgesomd staan want net als een medicijn bijsluiter is het maar zelden dat iemand veel van die complicaties krijgt. Daarnaast zal de dokter en verpleging de patient tijdens en na de operatie goed monitoren en indien nodig snel weten hoe ze daarop moeten handelen.

Nabloeding

Een bloeding in het operatiegebied kan optreden tijdens of na de operatie. De oorzaak is niet altijd te achterhalen, maar meestal gaat het om een verstoorde bloedstolling of bloeddrukschommeling. Een enkele keer is een spoedoperatie noodzakelijk om de oorzaak van de bloeding te behandelen.

Liquor lekkage

Bij een klein aantal patiënten ontstaat tijdens of na de operatie lekkage van hersenvocht (liquor lekkage). Hersenvocht lekt via de neus naar buiten en/of  mond in. Het heeft een metalige smaak. De patiënt krijgt hevige hoofdpijn die tijdens het zitten toeneemt en bij het liggen afneemt. Verder is er een verhoogde kans op hersenvliesontsteking. Indien noodzakelijk wordt een drain geplaatst om het vocht af te voeren. Dit betekent enkele dagen bedrust na de operatie. Meestal kan de drain na enige tijd weer verwijderd worden.

Diabetes insipidus

Soms raakt de hormoonafgifte van het antidiuretisch hormoon in de hypofyse achterkwab na een operatie (tijdelijk) verstoord. Wanneer de patiënt kort na de operatie veel moet plassen en / of veel dorst heeft is er waarschijnlijk sprake van een gestoorde waterhuishouding/nierfunctie. Dit heet Diabetes insipidus (DI). DI is vaak tijdelijk (een dag of drie) en kan spontaan herstellen. Soms is de DI echter blijvend. Diabetes insipidus kan dan behandeld worden met medicijnen.

Meningitis (hersenvliesontsteking)

Na de operatie kan hersenvliesontsteking optreden. Dit komt uiterst zelden voor. Hersenvliesontsteking is een ernstige toestand, die echter door behandeling met antibiotica bijna altijd snel is te genezen.

Uitval van een neurologische functie

Beschadiging van het  zenuwstelsel kan optreden na de operatie, maar is uiterst zeldzaam.

Nazorg en monitoring

Na de operatie duurt het nog enkele maanden voordat er met een MRI-scan gekeken kan worden hoe succesvol de operatie is geweest. Dit komt omdat de maanden daartussen er teveel operatielittekens zijn die het onderscheiden van tumorweefsel onmogelijk maakt. Wanneer dan blijkt dat niet alle hypofysetumor weefsel verwijderd is dan kan deze tumor weer gaan aangroeien. Hierdoor kan een vervolgoperatie noodzakelijk zijn. Vaak wordt het tumorgebied daarom na de operatie ook nog via radiotherapie bestraald.

Pin It