Alle hersentumor informatie

          

Praten op je werk of studie

hersentumor werk studieVoor veel mensen betekent een hersentumor niet alleen een gezondheidsprobleem. Een hersentumor kan ook grote veranderingen teweegbrengen in de verdere verloop van de studie en/of werksfeer. Het is verstandig om hierover eerst met uw behandelende arts te spreken om te bepalen wat in uw geval de problemen op uw werk of voor uw studie zouden kunnen zijn. Denk vooraf goed na wat je wel of niet wilt of moet vertellen en of dat direct of beter later gezegd kan worden.

Problemen op het werk of met het studeren hebben vaak te maken met geheugenproblematiek, concentratiestoornissen, het onvermogen om met meerdere zaken tegelijk bezig te zijn en/of het niet kunnen verwerken van meerdere prikkels tegelijk. Daarnaast speelt vermoeidheid vaak een grote rol. Veel patiënten klagen over een verminderde energie, de energieboog overspant niet meer de hele dag.

Uw behandelende specialist kan informatie over uw ziekte of eventuele ingreep uitwisselen met uw bedrijfsarts. Zo wordt duidelijk of u (tijdelijk) beperkingen heeft en zo ja, welke. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts.

Oplossingen zoeken

Overleg bij problemen met uw werkgever, bedrijfsarts of studiecoördinator/adviseur. In veel gevallen kan er in onderling overleg een oplossing gevonden worden. Het zoeken van een andere rustige werkplek, het maken van een studieschema, het verdelen van tentamens, het terugbrengen van taken tot een overzichtelijk geheel, zijn allemaal mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat u uw werk of studie kunt continueren.

Ook het inbouwen van een rustperiode tussen de middag die langer is dan normaal kan vaak verwezenlijkt worden, waarbij het belangrijk is dat u ook werkelijk gedurende 1 tot 1,5 uur kunt rusten.

Voor sommige patiënten echter zal het werk alleen nog parttime uitgevoerd kunnen worden, anderen kunnen hun functie misschien helemaal niet meer uitoefenen of moeten worden omgeschoold.

De bedrijfsarts begeleidt de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Afspraken over uw werk zullen vaak soepeler verlopen als u de bedrijfsarts al vóór de ingreep informeert of zo spoedig mogelijk na de ingreep op de hoogte brengt. U kunt een gesprek voeren met uw bedrijfsarts op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de arbodienst van het bedrijf of de organisatie waar u werkt. Bij de arbodienst kan men u vertellen hoe u dit spreekuur kunt bezoeken. Dit spreekuur kunt u ook bezoeken als u niet verzuimt. Zo komt u te weten of er gevolgen zijn voor uw werk en wat deze zijn.

Helpdesk

Voor iedereen die hierover vragen heeft of problemen ondervindt is een helpdesk opgericht. De mensen die hier werken kennen de regels rond werk en verzekeringen die in relatie staan tot een gezondheidsvraag. Ook als u meer wilt weten over een probleem bij het afsluiten van verzekeringen kunt u terecht bij de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen. Hierbij zijn ook ondergebracht de Arboklachtenlijn en het Meldpunt Wet Medische Keuringen.

De helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen is bereikbaar op werkdagen van 12.00-20.00 uur.

Telefoon: 020-48 00 300.
www.bpv.nl


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It