Alle hersentumor informatie

          

Reactie bij sterven en rouw

rouw overlijden hersentumorDe aanpassing aan het dagelijks leven na het horen van de diagnose en het besef wat deze diagnose betekent, kost tijd en vooral energie. Dit geld niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de omgeving. Vaak zijn mensen echter verbazingwekkend goed in staat om ingrijpende gebeurtenissen op eigen kracht of met hulp en steun van anderen uit hun omgeving te boven te komen.

Soms echter lukt het mensen niet goed om een dergelijke  traumatische ervaring te verwerken. Ze beleven de traumatische gebeurtenis als het ware steeds opnieuw en lijden aan een scala van emotionele problemen: intens verdriet, angst, boosheid, gevoelens van onveiligheid, onmacht en hopeloosheid. Ze vermijden situaties die hen aan de gebeurtenis doen denken, hebben nachtmerries en voelen zich ‘verdoofd’ of vervreemd van anderen. Professionele hulp kan dan onontbeerlijk zijn.

Rouwverwerking

Eén van de ingrijpendste verliezen waarvoor een mens zich geplaatst ziet is het verlies van een dierbare door overlijden. In naslagwerken leest men dat rouw ontstaat als reactie op het verlies van iemand die een grote betekenis had in het leven van een naasten. Als u rouwt moet u uw leven opnieuw afstemmen. Uw geliefde persoon is immers voorgoed weg. Rouwen is om die reden een proces van aanpassen.

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 42.000 mensen aan kanker. Dat betekent elk jaar weer 42.000 verschillende verhalen, maar ook verhalen die veel met elkaar gemeen hebben. Misschien ook met uw verhaal.

Rouwproces

De laatste ziekteperiode heeft vaak veel tijd, energie en aandacht van u gevraagd. Uw leven gaat niet zo maar vanzelfsprekend weer verder. De eerste dagen zijn meestal druk en hectisch. Daarna kan het heel stil worden. Het gemis, de rouw begint. Er is niet één manier van afscheid nemen. Iedere mens en iedere situatie zijn weer anders. Hoe lang een rouwproces duurt is voor iedereen verschillend.

Het kan zijn dat u in het begin overvallen wordt door heftige emoties. Naast emotionele reacties kan ook uw lichaam heftig reageren op het overlijden van uw dierbare. Zo kan het zijn dat u last hebt van uw spieren, dat u slecht slaapt, dat u minder eet dan normaal. Misschien hebt u last van concentratiestoornissen. Dat kan heel beangstigend voor u zijn. Zowel de emotionele als lichamelijke reacties kunnen van persoon tot persoon verschillend zijn.


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer