Alle hersentumor informatie

          

Zorg in de laatste fase

hersentumor zorg laatste faseAls er geen mogelijkheden meer zijn voor behandeling van de tumor treedt de fase van symptomatische of palliatieve behandeling in. De behandelend specialist (neurochirurg, neuroloog, radiotherapeut, medisch oncoloog) krijgt in deze fase doorgaans minder bemoeienis met de patiënt en de zorg wordt overgedragen aan de huisarts, de verpleeghuisarts of de arts van het hospitium.

Steeds meer mensen kiezen er voor om de laatste fase van hun leven in hun eigen vertrouwde omgeving door te brengen, omringd door hun partner, kinderen en anderen die voor hen belangrijk zijn. Vaak is er ook geen medische reden waarom mensen in deze fase in het ziekenhuis moeten verblijven. Een belangrijk deel van de zorg komt daarbij te rusten op de schouders van de naasten, in de meeste gevallen de partner. Uit recent onderzoek onder partners van overleden hersentumorpatiënten vond ongeveer een derde van de naasten dat zij onvoldoende voorbereid waren op hun taak, mensen met een hogere opleiding hadden daar iets minder last van. Ook spelen vaak financiële problemen een rol, die de kans op gevoelens van burnout en een verminderde kwaliteit van leven vergroten. Een andere recente studie onder naasten van hersentumorpatiënten laat zien dat psychologische begeleiding positieve effecten heeft op het gevoel van hoe goed de naaste in staat is belangrijke zorgtaken uit te voeren en op de kwaliteit van leven. Naasten wordt daarom ook geadviseerd professionele begeleiding te overwegen.

Mantelzorg

Het verzorgen van een geliefde in deze fase is moeilijk en emotioneel zwaar, zelfs als er hulp van de thuiszorg of huisarts is. Thuis voor iemand zorgen betekent vaak 24 uur per dag aanwezig moeten zijn. Hierbij helpen veel organisaties en zijn ook vrijwilligers beschikbaar. Lees hierover meer in het artikel "Mantelzorg" of ga direct naar ons artikel "Tips en websites mantelzorg

Hospice

De meeste mensen willen graag thuis sterven, in hun eigen, vertrouwde omgeving. Helaas is thuis overlijden niet altijd mogelijk. Soms zijn er geen of onvoldoende naasten of is de zorg een te zware belasting. Ook kan er behoefte zijn aan intensieve medische zorg of zijn de woonomstandigheden niet optimaal.

In deze situaties kan een hospice een goed alternatief zijn. In een hospice kunnen mensen die nog maar kort te leven hebben, in aanwezigheid van hun familie en vrienden, op eigen wijzen, afscheid nemen van het leven en rustig en menswaardig sterven. Om gebruik te maken van de zorgverlening van een hospice hebt u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Uw huisarts kan ook helpen en adviseren in dit soort zaken.


Help ons helpen

Doneer nu!

100% voor hersentumor onderzoek.

Doneer

Pin It